ENGLISH

Roman Sebastyański poprzez zainteresowania,
wykształcenie i pracę zawodową związany jest z szeroko
rozumianymi procesami rozwojowymi miast.
Procesy te można pogrupować w następujące,
wzajemnie powiązane i uwarunkowane dziedziny;

 

 

 

 

architektura i urbanistyka

rynek nieruchomości

zarządzanie miastem

kreowanie pozytywnego wizerunku miasta
i przedsięwzięć urbanistycznych

Roman Sebastyański poprzez zainteresowania,
wykształcenie i pracę zawodową związany jest z szeroko
rozumianymi procesami rozwojowymi miast.
Procesy te można pogrupować w następujące,
wzajemnie powiązane i uwarunkowane dziedziny;

 

 

 

Kontakt